Lakossági fórum a Forgách Antal Lakótelepen

Szöveg: 2018. november 19-én széles körben került bemutatásra a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport első „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és működtetésében lévő szabadtéri közösségi terek kialakítása, felújítása” c. helyi felhívása, a Forgách Antal Lakótelepen, a SÁI Dornyay Béla Tagiskolában.

Fórum a Vásártéren

2018. november 15-én, a Vásártéren, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete székhelyén szerveződött lakossági fórum, melynek keretében bemutatkozási lehetőséget kapott a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport, valamint a „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és működtetésében lévő szabadtéri közösségi terek kialakítása, felújítása” c. helyi felhívás.

Meghívó lakossági fóruma (11/19)

Az első helyi felhívás megjelenésével párhuzamosan, annak bemutatása, népszerűsítése érdekében, megkezdi animációs tevékenységét a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport. November 15-én a „Vásártéren”, november 19-én a Forgách-lakótelepen szerveződik lakossági fórum a helyi igények felmérése céljából. A fórum témája az önkormányzati tulajdonban lévő szabadtéri közösségi terek megújításának, kialakításának lehetőségei. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Meghívó lakossági fórumra (11/15)

Az első helyi felhívás megjelenésével párhuzamosan, annak bemutatása, népszerűsítése érdekében, megkezdi animációs tevékenységét a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport. November 15-én a „Vásártéren”, november 19-én a Forgách-lakótelepen szerveződik lakossági fórum a helyi igények felmérése céljából. A fórum témája az önkormányzati tulajdonban lévő szabadtéri közösségi terek megújításának, kialakításának lehetőségei. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Sajtótájékoztató

„A következő években megnyílnak a fejlesztési lehetőségek a helyi szereplők számára!” – megtartotta első sajtótájékoztatóját a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport

A HACS megalakulásának előzményei, jelentősége, az eddig elvégzett munka és a konzorcium által elkészített első helyi felhívás kapcsán tartottak sajtótájékoztatót október 29-én 11 órától, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ üvegcsarnokában. A tájékoztatón nem csak a helyi médiumok munkatársai, de a konzorcium tagjai is képviseltették magukat.

Balogh Katalin, a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport elnökeként ismertette a „Salgótarjániak a Salgótarjániakért avagy innovatív, fenntartható közösségfejlesztés salgótarjáni színtereken” című pályázat, valamint azonos elnevezésű stratégia legfontosabb célkitűzéseit és az ezek elérését támogató jövőbeli fejlesztési lehetőségeket. Az elnök azt is elmondta, hogy a 47 hónap időtartamú uniós pályázat megvalósítására 400 millió forint támogatást ítéltek meg. A 400 millió forintból 60 000 000 Ft a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia végrehajtásához szükséges működési költségek finanszírozására költhető, 340 000 000 Ft a kiírásra kerülő helyi felhívások során kerül majd kiosztásra. A beérkező támogatási kérelmek bírálatára helyben kerül sor a végső támogatói jóváhagyást Budapesten, az Irányító Hatóság hozza meg.

Dániel Zoltán az első helyi felhívás adta lehetőségeket ismertette. Az 1. helyi felhívás tervezetet a HACS és a felhívásokat előkészítő munkacsoport megtárgyalta, véleményezte majd ezt követően a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága a szabályossági vizsgálatát lefolytatta és jóváhagyta a helyi felhívás megjelentetését. A felhívás kulcsprojekt, így egyetlen főkedvezményezettje Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. Sikeres támogatási kérelem beadása esetén 120 millió forint támogatást fordíthatnak majd a városrészek kültéri, közösségi tereinek megújítására, újak kialakítására – emelte ki az alpolgármester. Az önkormányzat a jövőbeli fejlesztéseket a lakossági igények mentén kívánja megvalósítani, így fórumsorozatot indítanak az itt élők véleményének megismerési céljából.
A lakossági fórumok tervezett időpontjai és helyszínei:

November 15. Vásártér (Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete)
November 19. Forgách-lakótelep (SÁIK Dornyay Béla Tagiskola)
December 3. Baglyasalja (SÁIK Hétközi Diákotthon)
December 10. Zagyvapálfalva (Idősek klubja)

Megjelent az első helyi felhívás, megújulhatnak Salgótarján szabadtéri közösségi terei

Megjelent a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport által elkészített első, „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és működtetésében lévő szabadtéri közösségi terek kialakítása,felújítása” c. felhívás, mely egyben kulcsprojekt is. A felhívás célja, hogy olyan fejlesztési sorozatot támogasson, melynek során a városrészekben található szabadtéri közösségi terek számának, területének és minőségének javítása, új, innovatív funkciókkal való ellátása valósul meg. Hosszú távú törekvés, hogy a jelenleg kevés funkcióval bíró nyitott terek a valódi közösségi élet színhelyeivé váljanak, a város és egy-egy településrész programjainak helyszínt biztosítsanak, így erősítve Salgótarján lakóiban a közösségi érzést, a városi identitástudatot. A kulcsprojekt főkedvezményezettje Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. A fejlesztéssorozatra fordítható forrás 120 millió forint, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosított. A felhívás a www.salgoremek.hu weboldalon elérhető.