Közlemény – Módosult a TOP-7.1.1-16-H-109-3 kódszámú Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése című helyi felhívás

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a TOP-7.1.1-16-H-109-3 kódszámú Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése című helyi felhívás kapcsán a Felhívás módosításra került.

Az Irányító Hatóság által jóváhagyott módosítások a következők:

A helyi felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre alfejezetben foglaltak a következőképpen kerülnének módosításra:

V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

– szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

– szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költség

A helyi felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei alfejezetben foglaltak a következőképpen kerülnének módosításra:

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó lehetőség:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

  1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
  2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.