Szombaton délig adhatják le személyesen pályázataikat

Tisztelt Pályázók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése (TOP-7.1.1-16-H-109-3) c. helyi felhívás beadási határideje: 2019. augusztus 10. (szombat).
A helyi támogatási kérelmet zárt csomagolásban egy elektronikus adathordozón, valamint egy eredeti papír alapú példányban nyújthatják be személyesen 12 óráig a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport ügyfélszolgálatán (3100 Salgótarján Fő tér 5. – József Attila Művelődési és Konferencia Központ, Titkárság), vagy feladhatják 19 óráig postai küldeményként a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport alábbi címére: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

Közlemény – Módosult a TOP-7.1.1-16-H-109-3 kódszámú Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése című helyi felhívás

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a TOP-7.1.1-16-H-109-3 kódszámú Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése című helyi felhívás kapcsán a Felhívás módosításra került.

Az Irányító Hatóság által jóváhagyott módosítások a következők:

A helyi felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre alfejezetben foglaltak a következőképpen kerülnének módosításra:

V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

– szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

– szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költség

A helyi felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei alfejezetben foglaltak a következőképpen kerülnének módosításra:

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó lehetőség:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

  1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
  2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

Elfogadták a módosításokat

Az Irányító Hatóság javaslatait beépítve, módosult az „Innovatív közösségi műhelyek, közösségi terek létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése” valamint a „Segítők segítése – közösségfejlesztő és kulturális programszervező szakemberek, önkéntesek nonformális képzése” című helyi felhívások tervezete. A konzorcium 2019. július 23-án fogadta el a két dokumentumot. Ennek értelmében a következő hetekben nyilvánossá válhatnak a pályázatok.

Szemléletformáló rendezvény nagy érdeklődés mellett

A kulturális alapú közösségfejlesztés kapcsán szerveződött szemléletformáló rendezvény július 23-án a József Attila Művelődési és konferencia központban. Dóri Éva a Cselekvő Közösségek képviseletében mutatott be a témához kötődő országos jó-gyakorlatokat. Balogh Katalin elnök elmondta, a HACS újabb pályázati lehetőségeket jelentet meg augusztusban. Ebből az apropóból szerveződnek szemléletformáló rendezvények az elkövetkező időszakban. Cél, hogy a leendő pályázók ötleteket, inspirációt és segítséget kapjanak a pályázataik megírásához. Ez alkalommal a „Segítők segítése” című felhíváshoz kapcsolódott az előadás, a fejlesztési lehetőség rendezvényszervező szakemberek és önkéntesek informális képzésére nyújt majd lehetőséget.

Első alkalommal módosul a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

Megtörtént a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosítási javaslatainak elfogadása a HACS legutóbbi ülésén, július 18-án. Az alapdokumentum felülvizsgálatát több esemény is indokolta. Egyrészt a HKFS megírását követően a HACS-tól független változások történtek a konzorcium életében, valamint a működési szabályzatában. Másrészről a stratégia megvalósítása során megjelenő helyi felhívások és a HKFS-ben megjelölt beavatkozási területek nem minden esetben voltak összhangban. A konzorcium felülvizsgálta a dokumentumot, a javasolt módosításokat pedig egyöntetűen elfogadta. Az Irányító hatóság visszajelzését követően a honlapra is felkerül a frissített dokumentum. Július 18-án döntöttek arról is, hogy módosítják a TOP-7.1.1-16-H-109-3 azonosító számú „Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése” c. helyi felhívást. A dokumentumban elsősorban formázási hiba okán, két helytelenséget talált a Munkaszervezet. Az Irányító Hatóság vizsgálatát követően a friss felhívás is elérhetővé válik a www.salgoremek.hu weboldalon.

Segítségnyújtás a leendő pályázók számára

A közeljövőben két új helyi felhívást jelentet meg a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport. Az egyik közösségfejlesztő és kulturális programszervező szakemberek, önkéntesek nonformális képzésére, a másik közösségi terek létrehozására, fejlesztésére vagy korszerűsítésére nyújt lehetőséget.
A HACS július 23-án, valamint július 25-én szemléletformáló rendezvényeket szervez annak érdekében, hogy a leendő pályázók megismerjék a két új helyi felhívás legfontosabb tudnivalóit, illetve inspirációt kapjanak országos jó-gyakorlatok mentén, elismert előadók tolmácsolásában. A rendezvényekre várják a leendő kedvezményezetteket!

Elfogadták a következő helyi felhívás tervezetét

A Salgótarjáni Helyi Akciócsoport július 3-i ülésén tárgyalta a Felhívás Előkészítő Munkacsoport valamint a Munkaszervezet által előkészített „Innovatív közösségi műhelyek, közösségi terek létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése” (TOP-7.1.1-16-H-2) c. helyi felhívástervezetet. A konzorcium az összeállított tartalommal kapcsolatban nem kért módosítást, a tagok egyöntetűen elfogadták a dokumentumot. Az irányító hatóság vizsgálatát követően a felhívás a tervek szerint a következő hetekben nyilvánossá válik a www.salgoremek.hu weboldalon.

Elfogadták a “Segítők segítése” című helyi felhívást

Ellenvetés nélkül fogadta el június 19-én a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport a FEMCS és a Munkaszervezet által előkészített 5-ös számú, “Segítők segítése – közösségfejlesztő és kulturális programszervező szakemberek, önkéntesek nonformális képzése” című helyi felhívást. A tervek szerint az Irányító Hatóság ellenőrzését követően, augusztustól pályázhatnak az érintettek iskolarendszeren kívüli képzések lebonyolítására.