Készül a HACS két újabb helyi felhívása – nonformális képzések indulhatnak, közösségi belterek újulhatnak meg a közeljövőben

2019. június 11-én, kedd délután, újra összeült a Felhívás Előkészítő Munkacsoport a Salgótarjáni Ifjúsági Irodában. A dupla ülésen megtörtént a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport két újabb helyi felhívástervezetének értékelése, a már meglévő munkaanyag továbbfejlesztése. A FEMCS javaslatait a Munkaszervezet öt napon belül átvezeti a két tervezetbe, majd a HACS tagjai értékelik a dokumentumokat.

A két újabb pályázati lehetőség a tervek szerint még 2019 nyarán nyilvánossá válik a www.salgoremek.hu weboldalon!

Az Innovatív közösségi műhelyek, közösségi terek létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése” című 2-es számú helyi felhívás a salgótarjáni városrészek közösségi tereinek fejlesztését támogatja kreatív és inspiratív közösségi felújítás, valamint funkcióbővítő eszközbeszerzés mentén. A felhívás keretösszege 10 millió forint.

A Segítők segítése – közösségfejlesztő és kulturális programszervező szakemberek, önkéntesek képzése” című 5-ös számú helyi felhívás a közművelődési és közösségfejlesztési innovációkat megvalósítani képes szakemberek, önkéntesek nonformális képzését segíti elő. A felhívás keretösszege 15 millió forint.

Mindkét helyi felhívás esetében a Salgótarján területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező: önkormányzatok és költségvetési szervei, közművelődési és kulturális intézmények, non-profit és forprofit szervezetek és egyházak pályázhatnak 2019 júliusát követően!

Ülésezett a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport

2019. június 6-án megtartotta soron következő ülését a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport. A megjelenteket Balogh Katalin, HACS elnök köszöntötte, majd Kelemen Tímea szakmai vezető mutatta be a Munkaszervezet, az elmúlt fél évben végzett tevékenységét, valamint a közeljövőben megjelenő két újabb helyi felhívás legfontosabb ismérveit. Miklós Rea Szilvi munkaszervezeti vezető a HACS működését szabályozó dokumentumok és a HACS stratégiai fejlesztési dokumentumainak felülvizsgálata témában tartott tájékoztatót. Zárásként az Akciócsoport szavazott a Helyi Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról.

Konzultációs találkozókkal zárult részben a HACS animációs tevékenysége a 3-as és a 6-os számú helyi felhívás kapcsán

2019. június 3-án konzultációs workshopot tartott a HACS Munkaszervezete a “Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése” és az “Alkoss élményközösséget! – Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése” című helyi felhívásokkal kapcsolatban.

A dupla workshop nagy érdeklődés mellett zajlott, több mint 20-an éltek a konzultációs lehetőséggel a város legkülönfélébb szervezeteit képviselve. A pályázók – előzetes regisztrációt követően – a találkozó során feltehették személyre szabott, a támogatási kérelmüket érintő kérdéseiket.

Tekintettel arra, hogy a 6-os számú helyi felhívásra 2019. június 11-ig pályázhattak az érdeklődők, a legtöbben erről a lehetőségről kérdeztek.

A 3-as számú helyi felhívás beadási határideje 2019. augusztus 10., így a munkaszervezet júliusban még egy további konzultációs lehetőséget kínál a pályázók számára.

Közlemény – MÓDOSULT a felhívás

2019.05.31.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a TOP-7.1.1-16-H-109-6 kódszámú Alkoss élményközösséget! – Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése c. helyi felhívás kapcsán a Felhívás módosításra került.

Az Irányító Hatóság által jóváhagyott módosítások a következők:

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások e. pontja

Az 1 millió forintot nem meghaladó támogatási összeg igénylése esetében, a támogatói okirat hatályba lépését követően a jelen felhívás 3.1.1. pontjában szereplő tevékenységelemekre vonatkozólag min. 6 hónap a megvalósítás időtartama

4.1. Támogatást igénylők köre

Az f), g), h), i), k), l), m), r), s), t), u) és v) pontokban felsorolt osztályozás alá eső konzorciumi partner esetében elvárás, hogy 2018. december 31. előtt jogerősen bejegyzett szervezet legyen.

4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje és módja

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. április 10-től 2019. június 11-ig van lehetőség.

5.5. Az elszámolható költségek köre

V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költségek

VIII. Általános (rezsi) költség

Egyéb általános (rezsi) költség:

  • kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
  • közüzemi szolgáltatások költsége
  • őrzés költsége
  • karbantartás/állagmegóvás költsége
  • biztosítási költség
  • bankszámla nyitás és vezetés költsége

6.1. A helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája alfejezetben

9. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének ügyvéd által ellenjegyzett vagy pénzügyi intézmény által igazolt aláírás mintája vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya. Informális közösségek esetében a befogadó szervezet hivatalos képviselőjének ügyvéd által ellenjegyzett vagy pénzügyi intézmény által igazolt aláírás mintája vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya.

15. Piaci ár igazolására minden költségtétel esetében 1 db árajánlattal. A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).

A közelmúltban négy fórum került megszervezésre a 3-as és a 6-os számú helyi felhívás népszerűsítése és a pályázók informálása érdekében

A Salgótarjáni Helyi Akciócsoport célja, hogy a “Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése”, valamint az “Alkoss élményközösséget! – Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése” című helyi felhívások segítségével minél többen megvalósíthassák fejlesztési elképzeléseiket a közeljövőben, így Salgótarjánban még színvonalasabb, még érdekesebb rendezvények kerülnek megszervezésre. A HACS és egyben a város érdeke, hogy számos támogatási kérelem pozitív bírálatot kapjon, így szükséges a pályázók megfelelő tájékoztatására is alkalmat adni – fogalmazott Balogh Katalin, a HACS elnöke az április 29-i dupla fórumon. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Forgách-i Fiókkönyvtárában megtartott találkozó első felében a városi rendezvények eszközbeszerzését támogató, 3-as számú felhívás került bemutatásra a HACS munkaszervezetének közreműködésével. Kelemen Tímea, szakmai vezető az általános információk mellett, részletesen beszélt a támogatási kérelmek értékelési szempontrendszeréről, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan lehet sikeresen teljesíteni egy-egy kiemelt elvárást. A második fórum során Miklós Rea Szilvia, munkaszervezeti vezető a helyi, közösségépítő kezdeményezések megvalósulását támogató, 6-os számú helyi felhívást mutatta be a hallgatóságnak, majd ismertette a kérelmek benyújtásához szükséges, kötelező mellékleteket. Végül részletesen beszélt a kérelmek értékelési módjáról, formájáról valamint a teljesítendő elvárásokról.

Május 7-én 15 órától a Beszterce-lakótelep Multifunkcionális Központjában folytatódott az információs fórumsorozat. Az első előadás során a “Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése” c. helyi felhívás kapcsán benyújtandó dokumentumok sorát ismertették, részletesen bemutatva a támogatói adatlap és a szakmai koncepció elkészítésének módját és formáját. Faragó Rita a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága képviseletében teljes körű, a pénzügyi elszámolást érintő tájékoztatót nyújtott a leendő pályázók részére. A második fórumon az “Alkoss élményközösséget! – Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése” című helyi felhívás került a középpontba. Bemutatásra került a támogatási kérelmek életútja, majd az Államkincstár képviselője a felhívást érintő pénzügyi elszámolás ismérveit vázolta a jelenlévőknek.

Május 7-vel zárult a 3-as és a 6-os számú helyi felhívást ismertető fórumsorozat, azonban a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport 2019. június 3-án, 15 órától két konzultációs workshopot tart a József Attila Művelődési és Konferencia Központ előadótermében. Előzetes bejelentkezés alapján várják azokat a leendő kedvezményezetteket, akiknek további segítségre van szükségük a kérelmek elkészítése kapcsán.

A HACS kéri mindazokat, akik a konzultációs workshopra ellátogatnak, hogy konkrét kérdéseiket legkésőbb május 26-ig küldjék meg írásban a sthacs2018@gmail.com címre a hatékony segítségnyújtás érdekében!

Közlemény

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a TOP-7.1.1-16-H-109-6 kódszámú Alkoss élményközösséget! – Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése c. helyi felhívás kapcsán a Projekt dokumentációban a letölthető Együttműködési megállapodás sablon szövegezésében helyesbítést történt.