Megtörtént az első támogatási kérelem értékelése

Még 2018. december 28-án érkezett be a TOP-7.1.1-16-H-109-1 azonosító számú, „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és működtetésében lévő szabadtéri közösségi terek kialakítása, felújítása (kulcsprojekt)” című első helyi felhívás kapcsán az önkormányzat támogatási kérelme. A HACS munkaszervezete a kérelem jogosultsági ellenőrzését és a hiánypótoltatható dokumentumok beérkezését követően megkezdte a támogatási kérelem tartalmi értékelésének előkészítését. 2019. február 11-én (hétfőn) délután megtartotta első ülését a Helyi Bíráló Bizottság, 5 bizottsági tag és a HACS munkaszervezetének részvételével. A felhívás, a kérelem és az előkészített értékelés előzetes és helyszíni áttanulmányozását követően a bizottsági döntés megszületett. Hamarosan összeül a HACS Vezetősége és a Konzorcium, ahol a Helyi Bíráló Bizottság döntéséről szavaznak a résztvevők.

Elfogadásra került a második, illetve a harmadik helyi felhívás

2019. január 3-án megtartotta évnyitó ülését a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport. A találkozó keretében a HACS munkaszervezete elmondta pénzügyi- és szakmai beszámolóját, valamint összegezte a 2018-as évben elvégzett munkáját és az elért eredményeket. A konzorcium az ülés keretében elfogadta a Felhívás Előkészítő Munkacsoport és a Munkaszervezet által a tavalyi év végén elkészített helyi felhívásokat is.

Az „Alkoss élményközösséget! – Fejlődő kisközösségek szükségleteinek biztosítása, a helyi civil közösség erősítése” című második helyi felhívás a városi közösségek megerősítését, újak generálását szorgalmazza kreatív rendezvények, foglalkozássorozatok megvalósítása mentén. Több, mint 88 millió forintnyi, vissza nem térítendő támogatás lehívására nyílik majd lehetőség a helyi szervezetek számára a felhívás keretében.

A „Kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatok megvalósítását támogató mobil eszközpark beszerzése” címet viselő harmadik helyi felhívásban közel 77 millió forintnyi keretösszeget állapítottak meg a városi rendezvények eszközfelszereltségének, így minőségének javítása érdekében.

A két újabb helyi felhívás, az Irányító Hatóság végső ellenőrzését követően, a konzorcium vezető honlapján (www.salgoremek.hu) jelenik majd meg a következő időszakban. A keretösszeg kimerüléséig támogatási kérelmet nyújthatnak be a Salgótarján területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező önkormányzatok és költségvetési szervei, közművelődési és kulturális intézmények, non-profit szervezetek, informális közösségek, valamint egyházak.