Több mint 30 millió Ft helyi gazdaságfejlesztő mintaprojektek megvalósítására

Egy lakossági fórumon kerül bemutatásra a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport legújabb helyi pályázati felhívása. A salgótarjáni pályázók “összemérhetik” tudásukat projektötleteikkel, melyek kreatív kezdeményezések, példaértékű megmozdulások lehetnek és kifejezetten a helyi gazdaságfejlesztés terén alkotnának újszerűt. A pályázók lehetnek a Salgótarján területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező önkormányzatok és költségvetési szervei, közművelődési és kulturális intézmények, forprofit és non-profit szervezetek, informális közösségek és egyházak. Elsősorban ezen szervezetek képviselőit várják a szervezők a rendezvényre azzal a céllal, hogy részletesen bemutassák a felhívás tartalmát, gyakorlati tanácsokkal segítsék a sikeres pályázatírást.

Kérjen segítséget, hogy segíteni tudjunk!

A Salgótarjáni Helyi Akciócsoport Munkaszervezetének ügyfélszolgálata mellett újabb segítségnyújtási lehetőséget vehetnek igénybe többek között azok, akiknek helyi fejlesztése a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport támogatásával biztosított forrásból valósul meg.

Széchenyi Programiroda – Salgótarján (cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.)

Honlap: https://www.szpi.hu/irodak/eszakkelet-magyarorszagi-terseg/v/salgotarjani-alkalmazottak/

Tájékoztató letöltése (pdf)

Szemléletformálás helyi gazdaságélénkítő pályázat kapcsán

Salgótarjánban alacsony a vállalkozások és a gazdasági motivációt magában rejtő formális és informális csoportok száma, kevésbé ismert az önfenntartó, vállalkozói forma az aktív lakosság körében. A helyi gazdaság problémáira megoldás a külső erőforrásokra erősen támaszkodó fejlesztések mellett a belső erőforrások kiaknázása, hiszen azok a helyi közösségek lehetnek igazán sikeresek, amelyek felismerik helyi értékeiket és azok tudatos fejlesztésére törekednek. Hiányoznak a városban az újszerű, kreatív kezdeményezések, példaértékű megmozdulások, melyek a közösségek együtt gondolkodására és cselekvésére buzdítanak, akár a komfortzónájukon kívül, immár kifejezetten a helyi gazdaságfejlesztés terén. Szükségszerű a helyi közösségek megerősödését szolgáló helyi gazdaságot fejlesztő kezdeményezések indítása; a helyi természeti értékek népszerűsítése attrakciófejlesztéssel, a helyi termékek fogyasztásának ösztönzése; a helyi fogyasztók vásárlói tudatosságának erősítése, lakossági szemléletformálás; vállalkozási ismereteket és készségeket integráló nemformális oktatási programok bevezetése; közösségi akciók, annak tudatosítására, hogy a városlakók is sokat tehetnek mikrotérségük gazdasági talpra állításáért.

Újra gőzerővel dolgozik a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport!

A veszélyhelyzet rendkívüli körülményeket teremtett az akciócsoport számára is. Ez idő alatt újabb felhívástervezetek kerültek kidolgozásra a Felhívás Előkészítő Munkacsoport által. A Helyi Bíráló Bizottság, a HACS Vezetősége és a HACS helyi döntéseinek köszönhetően két korábbi felhívás kapcsán hirdetett eredményt, mely minden valószínűséggel 2020-ban újabb salgótarjáni közösségek fejlődését fogja támogatni és helyi beruházások- közösségi terek kialakítása, megújulása – finanszírozását segíti elő.

A napokban jelent meg a TOP-7.1.1-16-H-109-4 kódszámú Alternatív gazdaságfejlesztést célzó fenntartható kezdeményezések népszerűsítése c. felhívásunk, mely az önkormányzat és költségvetési szervei, közművelődési és kulturális intézmények, forprofit és non-profit szervezetek, informális közösségek, egyházak számára kínál forrásszerzési lehetőséget. Várjuk azokat az innovatív elképzeléseket, melyek a tudatos szemléletformáláson keresztül újszerű, fenntartható kezdeményezések elindításához szeretnének támogatást kérni a helyi gazdaság fejlődése érdekében!

Benyújtási határidő: 2020.08.31.

Újra megnyitásra került a maradványforrás felhasználása érdekében a TOP-7.1.1-16-H-109-2 kódszámú Innovatív közösségi műhelyek, közösségi terek létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése c. felhívás, melynek keretében salgótarjáni városrészek használatban vagy használaton kívüli beltéri, közösségi tereinek fejlesztésére, felújítására tudnak pályázni helyi intézmények, szervezetek.

Benyújtási határidő: 2020.09.30.

Megtartotta a 2020-as esztendő első taggyűlését a HACS konzorciuma

Január 15-én a József Attila Művelődési és Konferencia Központban ült össze és nyitotta meg az évet a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport. A találkozón több fontos témát is taglaltak a jelenlévők. Egyrészről részletesen bemutatásra került a 2019-es év eseményeinek sora és a Munkaszervezet által elvégzett szakmai tevékenység. Másrészt külön napirendi pontban tárgyalták a HACS 2020-as költségvetését. A pénzügyi vezető erre vonatkozó beszámolóját a konzorcium elfogadta.

A találkozón szó volt még az idei év legjelentősebb feladatairól is. Az első között említendő az aktuális helyi felhívásokra beérkező támogatási kérelmek kezelése és értékelése, valamint a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia utolsó beavatkozási területéhez kapcsolódó helyi felhívás elkészítése, mely a fenntartható kezdeményezések megvalósulását szeretné majd támogatni a helyi termékek előállításán, piacra jutásán keresztül.

Lakossági fórum a nyelviskolában

Sikerrel zárult a “Segítők segítése – közösségfejlesztő és kulturális programszervező szakemberek, önkéntesek képzése” c. helyi felhíváshoz kapcsolódó lakossági fórumsorozat 2020. január 23-án. A potenciális érintettek az ILS Nyelviskolában hallhattak tájékoztatót a sikeres pályázat írás és a pénzügyi elszámolás kapcsán a Magyar Államkincstár képviselőinek közreműködésével.

Segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez

2020. január 31-ig pályázhatnak az érintettek a Salgótarjáni Helyi Akciócsoport 5-ös
számú, Segítők segítése – közösségfejlesztő és kulturális programszervező szakemberek, önkéntesek képzése című helyi felhívására. A támogatási kérelmek és a pályázati dokumentáció elkészítésében nyújt addig is segítséget az Akciócsoport Munkaszervezete. 2020. január 23-án, az ILS Nyelviskolában, lakossági fórum során a Magyar Államkincstár képviselője a legfontosabb pénzügyi kérdésekről nyújt tájékoztatást. 2020. január 29-én a tényleges pályázók személyes konzultáción vehetnek részt. A konzultáción való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!